Organizatorem akcji Moja Krew jest Fundacja Krewniacy przy wsparciu firmy DuoLife SA. 
Celem akcji jest uświadamianie społeczeństwu jak ważna jest znajomość własnej grupy krwi oraz zadbanie o jakość krwi. Zdowa krew to zdrowy TY.